City joga | Meditacija

VIPASSANA - TEHNIKA MEDITACIJE

 

Sledi najprej kratek povzetek nato pa podrobnejši opis meditacijske tehnike Vipassana, kot jo uči S. N. Goenka in njegovi pomožni učitelji v skladu s tradicijo gopoda Sayagyi U Ba Khin-a.

Mednarodna stran (v angleškem in drugih jezikih) organizacij, ki izvajajo tečaje Vipassana meditacije po omenjeni tradiciji je dosegljiva tukaj: www.dhamma.org

Vipassana, kar pomeni, videti stvari take kot res so, je ena od najstarejših indijskih meditacijskih tehnik. Pred več kot 2500 leti so jo učili kot univerzalno zdravilo za univerzalne težave, t.j. umetnost življenja.

Tehnika Vipassana meditacije se poučuje na 10-dnevnih rezidenčnih tečajih, na katerih se udeleženci naučijo osnov meditacije in hkrati dovolj vadijo, da izkusijo njene koristi.

Tečaji so brezplačni, prav tako tudi prehrana in bivanje. Vse stroške, z donacijami, plačajo ljudje, ki so se udeležlili tečaja in izkusili koristi Vipassana tehnike meditacije ter želijo, da tudi drugi izkusijo njene koristi.

Tehnike se lahko naučite v sedmih centrih v Evropi; številnih centrih v Indiji in drugod po Aziji; v osmih centrih po Severni Ameriki; dveh centrih v Latinski Ameriki; sedmih centrih v Avstraliji in Novi Zelandiji ; in enem centru na Japonskem. V vsakem od teh centrov potekajo, v različnih terminih, redni 10-dnevni tečaji. Poleg tega lokalni študentje Vipassana meditacije občasno organizirajo 10-dnevne tečaje tudi na drugih lokacijah zunaj centrov (na voljo je tudi abecedni seznam lokacij po svetu). Tečaji Vipassana meditacije potekajo tudi v zaporih.

 

Nam najbližji center kjer se lahko udeležite 10-dnevne Vipassana meditacije v tradiciji S.N. Goenke je v Italiji, približno pet ur vožnje z avtom iz Ljubljane. Tečaji potekajo dva- do trikrat mesečno v angleškem in italijanskem jeziku, njihov razpored si lahko ogledate tukaj.

 

Sledijo podrobnejše informacije o Vipassana tehniki meditacije.

Kaj je Vipassana >
Tradicija >
Tečaji
Umetnost življenja >
Uvod v tehniko >

Povezave >

 

 

VIPASSANA

Vipassana, kar pomeni, videti stvari take kot res so, je ena od najstarejših indijskih meditacijskih tehnik. Ponovno jo je, pred več kot 2500 leti, odkril Gotama Buda, ki jo je tudi učil kot univerzalno zdravilo za univerzalne težave, t.j. umetnost življenja.

Ta nesektaška tehnika ima za cilj popolno izkoreninjenje mentalnih nečistosti in kot posledico tega najvišjo srečo - popolno osvoboditev. Njen namen je v osnovi pozdraviti človeško trpljenje.

Vipassana je pot samo-preobrazbe s pomočjo samo-opazovanja. Osredotoča se na globoko povezanost uma in telesa, ki jo lahko neposredno izkusimo z disciplinirano pozornostjo na fizične senzacije (občutke). Ti tvorijo živost telesa in so stalno povezani z umom ter pogojujejo njegovo živost. Gre za samo-raziskovalno, na opazovanju utemeljeno potovanje do skupnega izvora uma in telesa, ki raztopi nečistosti uma in ima za posledico uravnotežen um, poln ljubezni in sočutja.

Naravni zakoni, ki upravljajo z mislimi, čustvi, razsojanjem in občutki posameznika, postanejo jasni. Skozi neposredno izkušnjo razumemo naravo rasti ali nazadovanja posameznika ter način na katerega proizvajamo lastno trpljenje ali pa se ga osvobodimo. Življenje postane polno povečanega zavedanja, večjega stika z realnostjo, samonadzora in miru.

Povzeto po www.dhamma.org/vipassan.htm

na vrh
na izbiro

TRADICIJA

Vse od časov Bude pa do danes, se je Vipassana prenašala po neprekinjeni verigi učiteljev. Čeprav izvira iz Indije, pa se je aktualni učitelj v tej verigi, gospod S.N. Goenka, rodil in odraščal v Burmi (Myanmar). Tam je izkoristil veliko priložnost, naučiti se Vipassane od svojega učitelja, Sayagyi U Ba Khin-a, ki je bil takrat visoki državni uradnik. Po 14-letnem učenju pri svojem učitelju, se je gospod Goenka ustalil v Indiji kjer je tudi začel s poučevanjem leta 1969. Vse od takrat je posredoval znanje desettisočim ljudem vseh ras in verovanj tako na Vzhodu, kot na Zahodu. Od leta 1982 dalje mu pri poučevanju pomagajo pomožni učitelji, saj potrebe po Vipassana tečajih rastejo.

na vrh
na izbiro

TEČAJI

Tehniko se poučuje na desetdnevnih rezidenčnih tečajih, na katerih se udeleženci držijo predpisanih pravil obnašanja, naučijo osnov meditacije in vadijo dovolj, da izkusijo njene koristi.

Tečaj zahteva trdo in resno delo. Učenje poteka v treh stopnjah. Najprej se, za čas trajanja tečaja, udeleženci obvežejo, da ne bodo morili, kradli, spolno občevali, lagali in uživali alkohola ter drog. S tem omogočimo umu, da se dovolj globoko umiri, da se je sposoben spopasti z nalogami, ki ga čakajo (samoopazovanje).

Z naslednjo stopnjo razvijemo vsaj nekaj kontrole nad svojim umom, tako, da ga navajamo na osredotočanje na naravno dejstvo: nenehno spreminjajoče se dihanje, na zrak, ki vstopa in izstopa iz nosnic.

Do četrtega dne se um že bolj umiri in se je sposoben osredotočati. Postane bolje pripravljen na vadbo Vipassana tehnike meditacije: opazovanje občutkov v celem telesu, razumevanje njihove narave in razvijanje ravnodušnosti v smislu ne-reagiranja nanje.

Zadnji dan se udeleženci naučijo meditacije, s katero širijo ljubečo prijaznost ali dobrovoljnost tudi navzven. Čistost misli (uma), pridobljeno v času trajanja tečaja, na ta način delijo z vsemi bitji.

Gre v bistvu za umski trening. Tako kot delamo telesne vaje, zato da izboljšamo svoje fizično zdravje, lahko Vipassana tehniko uporabimo za razvoj zdravega uma.

Ohranjanje avtentičnosti tehnike se je izkazalo za zelo koristno, zato je na tem velik poudarek. Tehnika se poučuje brezplačno. Prav tako nihče od organizatorjev ali učiteljev ne prejme plačila.

na vrh
na izbiro

 

UMETNOST ŽIVLJENJA -
TEHNIKA MEDITACIJE VIPASSANA

 

Vsi iščemo srečo in harmonijo, kajti to sta stvari, ki ju najbolj pogrešamo v svojem življenju. Vsak izmed nas občasno občuti nemir, razdraženost, neprijetnost in trpljenje. Kadar trpimo zaradi nemira, ga nikoli ne ohranjamo samo zase. Nenehno ga prenašamo tudi na druge - naš nemir prežema okolico. Vsak, ki pride v stik z nami v takem stanju, prav tako postane nemiren in razdražen. To pa zagotovo ni način na katerega naj bi živeli.

Živeti bi morali v miru s sabo in z vsemi drugimi. Nenazadnje smo ljudje socialna bitja, ki moramo živeti v družbi - živeti in sodelovati z drugimi. Toda, kako naj živimo v miru? Kako naj ostanemo v harmoniji s sabo in ohranjamo mir in harmonijo okoli nas, tako, da bodo tudi drugi lahko živeli v miru in harmoniji?

Ker se nisem zavedal notranje resničnosti, nisem nikoli razumel, da leži vzrok za moje trpljenje prav znotraj (mene) - v mojih slepih reakcijah na prijetne in neprijetne občutke.

Včasih smo nemirni. Če se hočemo znebiti nemira, moramo najprej poznati osnovni razlog zanj, spoznati moramo vzrok našega trpljenja. Ko podrobneje preučimo ta problem, nam postane jasno, da vsakokrat, ko začnemo gojiti kakršnokoli negativnost ali nečistost v umu gotovo postanemo nemirni. Negativnost v umu oziroma umska nečistost (z umskimi nečistostmi so mišljena vsa tista negativna nagnjenja, čustva ali misli, ki povzročajo, da um postane neuravnotežen; to so: strah, jeza, sovraštvo, strast, zmeda, nevednost, želje, idr.) namreč ne more obstajati hkrati z mirom in harmonijo.

Kako sploh začnemo ustvarjati negativnost? To razjasnimo s preučevanjem. Zelo nesrečen postanem namreč, ko se drugi obnašajo drugače kot želim da bi se, ko se mi dogaja nekaj, kar nočem, da se mi dogaja. Ko se mi zgodijo nezaželene stvari, v sebi ustvarjam napetost. Ko se mi zaradi takih ali drugačnih ovir ne zgodijo zaželene stvari, v sebi zopet ustvarjam napetost; začnem z 'zavezovanjem vozlov' znotraj sebe. Skozi vse življenje se dogajajo nezaželene stvari, zaželene pa se zgodijo ali ne. Ta proces ali reakcija zavezovanja vozlov - gordijskih vozlov - povzroči, da postaneta celotna mentalna in fizična struktura tako napeti, tako polni negativnosti, da postane življenje neznosno.

Ena od rešitev problema je lahko ta, da poskrbim, da se mi v življenju ne zgodi nič nezaželenega, da se vse stalno dogaja natanko takĂł, kot si želim. Razvijati moram tako sposobnost ali pa jo mora imeti nekdo drug in mi priti na pomoč, ko ga potrebujem, da se ne bodo dogajale nezaželene stvari pač pa se bo zgodilo vse kar si želim. Vendar to ni mogoče. Nikogar na svetu ni, čigar želje se vedno izpolnijo, v čigar življenju se vse zgodi v skladu z njegovimi željami, ne da bi se zgodilo karkoli nezaželenega. Ves čas se dogajajo stvari, ki so v nasprotju z našimi hrepenenji in željami. Zato se postavi vprašanje, kako se lahko izognem slepim reakcijam na stvari, ki jih ne maram? Kako se lahko izognem ustvarjanju napetosti ? Kako lahko ostanem miren in v harmoniji?

Skozi navidezno resnico moramo prodirati, dokler ne dosežemo najvišje resnice celotne mentalne in fizične strukture. Ko izkusimo slednjo, se naučimo prenehati slepo reagirati in ustvarjati nečistosti v umu - s tem stare nečistosti naravno in postopoma izkoreninimo. Osvobodimo se vsega trpljenja in izkusimo srečo.

V preteklosti so v Indiji, pa tudi drugje po svetu, modri, sveti možje in žene preučevali ta problem - problem človeškega trpljenja - in našli naslednjo rešitev: če se na nezaželen dogodek odzovemo z jezo, strahom ali drugo negativnostjo, potem moramo pozornost čimprej preusmeriti drugam. Na primer tako, da vstanemo, gremo po kozarec vode, in ga spijemo - naša jeza se ne bo stopnjevala in sčasoma se bomo pomirili. Druga možnost je, da začnemo šteti: ena, dva, tri, štiri..., ponavljati kako besedo ali frazo, mantro, mogoče ime kakega božanstva ali svete osebe kateri smo predani. Um tako preusmerimo drugam in se do neke mere znebimo negativnosti oziroma jeze.

Ta rešitev je pomagala: delovala je. Še vedno deluje. Ko jo prakticiramo, se um počuti osvobojenega nemira. Dejansko pa rešitev deluje le na zavestni ravni. S preusmeritvijo pozornosti namreč potisnemo negativnost globoko v nezavedno, na tej ravni pa nadaljujemo z ustvarjanjem in stopnjevanjem le-te. Na površini je sicer plast miru in harmonije, v globinah uma pa spi vulkan potlačenih negativnosti, ki bo prej ali slej eksplodiral v silovitem izbruhu.

Drugi raziskovalci notranje resnice so šli še dlje v svojem iskanju; z izkustvom dejanskosti oziroma resničnosti uma in materije v sebi so spoznali, da je preusmerjanje pozornosti le beg pred problemom. V begu pa ni rešitve, s problemom se moramo soočiti. Vsakič, ko se v umu pojavi negativnost, jo moramo le opazovati, se z njo soočiti. Takoj ko začnemo z opazovanjem katerekoli umske nečistosti, začne le ta izgubljati svojo moč. Sčasoma premine in jo izkoreninimo.

Opazovanje resničnosti, take kot dejansko je, s pomočjo opazovanja resnice, ki je znotraj nas, pomeni spoznavati se na dejanski, izkustveni ravni.

To je dobra rešitev: izogne se namreč obema skrajnostima - potlačitve negativnosti na eni in njene popolne svobode izražanja na drugi strani. Ohranjanje negativnosti v nezavednem le-te ne izkorenini; po drugi strani pa njeno fizično ali glasovno izražanje povzroči le še več problemov. Če jo samo opazujemo, potem nečistost premine, izkoreninili smo jo in ni več del našega življenja.

Sliši se dobro vendar ali je to tudi dejansko možno prakticirati? Kako enostavno se je povprečnemu človeku soočiti z negativnostjo? Ko se jeza pojavi, tako hitro prevlada, da se tega niti ne zavemo. Pod vplivom jeze nato pogosto reagiramo, na fizičen ali glasoven način, , škodljivo zase in za druge. Kasneje, ko jeza mine, se začnemo kesati in jokati, prositi druge ali Boga za odpuščanje: 'O, naredil sem napako, prosim odpusti mi!' Toda naslednjič, ko smo v podobni situaciji, ponovno enako reagiramo. Vse naše obžalovanje prav nič ne pomaga.

Težava je v tem, da se ne zavedam, kdaj nečistost v umu nastane. Začne se globoko na nezavedni ravni uma in se še preden pride do zavestne ravni, že tako okrepi, da me premaguje in je ne morem več objektivno opazovati.

Zato bi moral ob sebi vedno imeti osebnege tajnika, ki me bo vedno, ko se bo začela pojavljati jeza, opozoril: 'Poglejte gospodar, pojavlja se jeza!' Glede na to, da ne morem vedeti, kdaj točno se bo jeza pojavila, moram ob sebi ves čas imeti tri osebne tajnike, vsakega za svoj osemurni delavnik. Denimo, da si to lahko privoščim in da se ravno začne pojavljati jeza. Eden od osebnih tajnikov mi takoj sporoči: 'O gospodar, poglejte - pojavila se je jeza!' Prva stvar, ki jo bom naredil je, da mu prisolim klofuto in ga naderem: 'Bedak! Ali misliš, da te plačujem zato, da mi boš pridigal?' Jeza me je tako premagala, da mi še tako dober nasvet ne more več pomagati.

Predpostavimo, da prevlada modrost in mu ne prisolim klofute, pač pa rečem: 'Najlepša hvala. Sedaj se moram usesti in opazovati svojo jezo.'Je to sploh mogoče? Takoj, ko zaprem oči in skušam opazovati jezo, mi pride na misel vzrok jeze - oseba ali dogodek, zaradi katerega sem se ujezil. Tako ne opazujem jeze same pač pa le zunanjega sprožilca tega čustva. To bo samo povzročilo, da se bo jeza še stopnjevala; to torej ni nobena rešitev. Vsakršno abstraktno negativnost in čustvo je namreč zelo težko opazovati ločeno od zunanjih objektov, ki so ju sprožili.

Vendarle pa je tisti, ki je spoznal najvišjo resnico, našel pravo rešitev. Odkril je, da se vsakič, ko se v umu pojavi kaka nečistost, hkrati na fizični ravni začneta dogajati dve stvari. Prva je ta, da dihanje izgubi svoj normalen ritem. Vsakič, ko se v umu pojavi negativnost, začnemo težje dihati. To je enostavno opazovati. Na bolj subtilni ravni pa se začne dogajati neke vrste bio-kemična reakcija v telesu - pojavi se nek občutek. Vsaka nečistost povzroči nastanek takega ali drugačnega občutka v nas, v tem ali onem delu telesa.

Gre za zelo praktično rešitev. Povprečen človek ne more opazovati abstraktnih nečistosti uma, kot na primer strah, jezo ali strast. Nasprotno pa je s pravilnimi vajami zelo preprosto opazovati dihanje in občutke v telesu - oboje pa je neposredno povezano z umskimi nečistostmi.

Dihanje in občutki mi bodo pomagali na dva načina. Najprej mi služijo kot osebni tajniki. Takoj, ko se v mojem umu pojavi kakšna nečistost, bo moje dihanje izgubilo svoj naraven ritem in začelo kričati: 'Glej, nekaj ni v redu!' Svojemu dihanju ne morem prisoliti klofute; sprejeti moram opozorilo. Podobno mi tudi občutki pravijo, da je nekaj narobe. Tako opozorjen začnem z opazovanjem dihanja in občutkov ter hitro ugotovim, da nečistost mineva.

Ta mentalno-fizični fenomen (povezava uma z dihanjem in občutki) je kot kovanec z dvema stranema. Na eni strani so vse misli in čustva, ki se porajajo v umu, na drugi pa dihanje in občutki v telesu. Vsaka misel ali čustvo, vsaka umska nečistost, se odraža v dihanju in občutku tistega trenutka. Iz tega sledi, da z opazovanjem dihanja ali občutkov v bistvu opazujem umsko nečistost. Namesto, da bežim pred problemom, se soočam z resničnostjo, tako kot dejansko je. Nato bom ugotovil, da nečistost izgublja svojo moč: pač me ne more več premagovati kot včasih. Če vztrajam, njena moč končno popolnoma premine in ostanem miren ter srečen.

Na ta način nam tehnika samo-opazovanja pokaže dva vidika resničnosti, notranjega in zunanjega. Prej smo vedno gledali z odprtimi očmi in tako zgrešili notranjo resničnost. Vedno sem vzrok svoje nesreče iskal zunaj sebe; vedno sem obtoževal in skušal spremeniti zunanjo resničnost. Ker se nisem zavedal notranje resničnosti, nisem nikoli razumel, da leži vzrok za moje trpljenje prav znotraj (mene) - v mojih slepih reakcijah na prijetne in neprijetne občutke.

Sedaj, z vajo in prakso, lahko vidim tudi drugo stran kovanca. Lahko se zavedam tako svojega dihanja kot tudi tega, kar se dogaja znotraj mene. Karkoli že je, dihanje ali občutek, se ju naučim le opazovati, ne da bi pri tem izgubil uravnoteženost uma. Preneham reagirati in s tem stopnjevati (množiti) svojo bedo. Namesto tega dovolim nečistosti, da se pojavi in premine.

Bolj kot nekdo prakticira to tehniko, prej se bo osvobodil negativnosti. Postopoma postane um prost vseh nečistosti; postane čist in jasen. Čist um je vedno poln ljubezni - nesebične ljubezni do drugih; poln sočutja za neuspehe in trpljenje drugih; poln veselja ob njihovem uspehu in sreči; poln uravnovešenosti v vsakršni situaciji.

Ko dosežemo tako stanje, se začne spreminjati naš celoten življenjski vzorec. Ničesar več, kar bi lahko motilo mir in srečo drugih, ne moremo izreči ali storiti. Namesto tega, uravnovešen um ne postane samo miren v sebi, pač pa tudi drugim pomaga, da postanejo mirni. Ozračje, ki obdaja tako osebo, je prežeto z mirom in harmonijo, to pa začne vplivati tudi na druge.

S tem, ko se učimo ostati uravnovešeni ne glede na to, kaj občutimo navznoter, hkrati razvijamo tudi nenavezanost na vse, kar se dogaja zunaj nas. Vendar pa ta nenavezanost ne pomeni, da bežimo ali postanemo nezainteresirani za probleme okoli nas. Posameznik, ki prakticira Vipassana meditacijo, postane bolj dovzeten za trpljenje drugih in naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi jim ga olajšal - brez nemira, temveč z umom polnim ljubezni, sočutja in uravnovešenosti. Nauči se 'svete nevtralnosti' - načina, kako biti popolnoma predan, popolnoma vpleten v pomoč drugim, hkrati pa ohraniti um uravnovešen. Tako (človek) ostane miren in srečen, medtem ko dela za mir in srečo drugih.

To je tisto, kar je učil Buda; umetnost življenja. Nikoli ni ustanovil ali učil nikakršne religije ali 'izma'. Nikoli ni naročil ljudem, ki so mu sledili, naj izvajajo obrede ali rituale, slepe ali prazne formalnosti. Namesto tega je učil, kako opazovati naravo tako kot je, z opazovanjem resničnosti znotraj sebe. Zaradi nevednosti nenehno reagiramo na načine, ki škodujejo nam in drugim, ko se pa začne porajati modrost - modrost opazovanja resničnosti take kot je - se znebimo te navade reakcij. Ko prenehamo slepo reagirati, smo zmožni prave akcije - akcije, ki izhaja iz uravnovešenega uma, iz uma, ki vidi in razume resnico. Taka akcija je lahko le pozitivna, kreativna, v pomoči nam in drugim.

Potrebno je torej spoznati samega sebe - to je nasvet vsakega modreca. Spoznati pa se moramo ne samo na intelektualni ravni, na ravni idej in teorij. Prav tako to ne pomeni znanje ali vednost samo na čustveni ali pobožni ravni, ko preprosto slepo sprejemamo vse, kar slišimo ali beremo. Tako znanje ni dovolj. Spoznati moramo namreč resničnost na ravni dejstev. Neposredno moramo izkusiti dejanskost tega mentalno-fizičnega fenomena. Le to nam bo pomagalo znebiti se nečistosti, znebiti se trpljenja.

Ta neposredna izkušnja naše lastne resničnosti, ta tehnika samo-opazovanja se imenuje 'Vipassana' meditacija. V jeziku, ki se je govoril v Indiji za časa Bude, je beseda passana pomenila videti z odprtimi očmi, na običajen način; beseda Vipassana pa opazovanje stvari, takih kot dejansko so, in ne takih kot se zdijo, da so. Skozi navidezno resnico moramo prodirati, dokler ne dosežemo najvišje resnice celotne mentalne in fizične strukture. Ko izkusimo slednjo, se naučimo prenehati slepo reagirati in ustvarjati nečistosti - s tem stare nečistosti naravno in postopoma izkoreninimo. Osvobodimo se vsega trpljenja in izkusimo srečo.

Na tečaju Vipassana meditacije poteka učenje v treh stopnjah. Najprej se moramo odreči kakršnemukoli dejanju, glasovnemu ali fizičnemu, ki moti mir in harmonijo drugih. Ne moremo namreč delati za svojo osvoboditev od umskih nečistosti in hkrati nadaljevati s telesnimi in govornimi dejanji, ki le-te stopnjujejo. Zato je upoštevanje moralnih načel bistven prvi korak te tehnike. Posameznik se obveže, da ne bo moril, da ne bo kradel, da se vzdržuje neprimernega vedenja v spolnosti , da ne bo lagal in da ne bo užival alkohola (opojnih pijač) ter drog. Ko se takih dejanj vzdržujemo, omogočimo umu, da se dovolj umiri in je sposoben spopasti se z nalogami, ki ga čakajo.

Z naslednjo stopnjo razvijemo nekaj oblasti nad svojim divjim umom; navajamo ga na osredotočanje na en sam predmet: na dih. Čim dlje skušamo ohranjati pozornost na dihanju. Pri tem ne gre za dihalno vajo, saj ne vplivamo na dihanje, pač pa le opazujemo naravno dihanje, vsak vdih, kakor pride in vsak izdih, kakor gre. Na ta način dodatno umirimo um, tako, da ga negativnosti ne morejo več premagovati. Hkrati um osredotočamo, postaja bister in pronicljiv, zmožen vpogleda navznoter.

Prva dva koraka, živeti v skladu z moralnimi načeli in obvladovanje uma, sta zelo nujna in koristna že sama zase; toda, v kolikor ne naredimo hkrati še tretjega koraka - čiščenje uma njegovih nečistosti, z razvojem vpogleda v našo lastno naravo - vodita k samozatiranju. Ta tretji korak je Vipassana: izkušnja lastne resničnosti s pomočjo sistematičnega in nepristranskega opazovanja stalno spreminjajočega fenomena uma-materije, ki se v nas izraža kot občutek. To je višek Budovega učenja: samo-prečiščevanje s pomočjo samo-opazovanja.

To tehniko lahko prakticiramo vsi. Vsi se soočamo s problemom trpljenja. Gre za univerzalno bolezen, ki zahteva univerzalno zdravilo - ne sektaškega. Ko trpimo zaradi jeze, ne moremo govoriti o krščanski, budistični ali hinduistični jezi. Jeza je jeza. Ko postanemo nemirni zaradi jeze, ravno tako ne moremo govoriti o krščanskem, budističnem ali hinduističnem nemiru. Gre za univerzalno bolezen. Zato mora biti univerzalno tudi zdravilo.

Vipassana je tako zdravilo. Nihče ne more ugovarjati pravilom življenja, ki upoštevajo mir in harmonijo drugih. Nihče ne more ugovarjati razvoju obvladanja uma . In nihče ne more ugovarjati razvoju vpogleda v lastno resničnost, s pomočjo katerega je možno um osvoboditi negativnosti. Vipassana je univerzalna pot.

Opazovanje resničnosti, take kot dejansko je, s pomočjo opazovanja resnice, ki je znotraj nas, pomeni spoznavati se na dejanski, izkustveni ravni. Ko prakticiramo, se postopoma izognemo trpljenju zaradi nečistosti. Začnemo z grobo, zunanjo, očitno resnico in postoma prodiramo vse do globlje, najvišje resnice uma in materije. Nato presežemo tudi to in izkusimo resnico, ki je onkraj uma in materije, onkraj časa in prostora, onkraj pogojenega polja relativnosti: resnico popolne osvoboditve od vseh nečistosti, vsega trpljenja. Kako poimenujemo to končno resnico, je popolnoma nepomembno; gre za končni cilj vsakega izmed nas.

Naj imajo vsi ljudje možnost izkusiti to najvišjo resnico. Naj se vsi ljudje osvobodijo svojih nečistosti, svojega trpljenja. Naj vsi uživajo pravo srečo, pravi mir in pravo harmonijo.

NAJ BODO VSA BITJA SREČNA.

Zgornji tekst temelji na govoru gospoda S.N.Goenke v Bernu, Švica.

 

na vrh
na izbiro

 

UVOD V TEHNIKO


Vipassana je ena najstarejših meditacijskih tehnik Indije. Dolgo izgubljeno za človeštvo je pred več kot 2500 leti ponovno odkril Gotama Buda. Beseda Vipassana pomeni videti stvari take kot dejansko so. Gre za proces samo-očiščevanja s pomočjo samo-opazovanja. Začnemo z opazovanjem naravnega ritma dihanja z namenom osredotočiti um. Nato z večjo pozornostjo nadaljujemo z opazovanjem spreminjajoče narave telesa in uma in izkusimo univerzalne resnice nestalnosti, trpljenja in enosti z vsem. To spoznanje resnice skozi neposredno izkustvo je proces očiščevanja. Celotna pot (Dhamma) je univerzalno zdravilo za univerzalne probleme in nima nikakršne zveze z organizirano religijo ali sektaštvom. Zaradi tega, jo lahko vadi vsakdo, kadarkoli in kjerkoli, ne glede na raso, družbeno pripadnost ali religijo - za vse deluje enako dobro.

Kaj Vipassana ni?

 • Ni ritual in ne temelji na slepem verovanju.
 • Ni niti intelektualna niti filozofska zabava.
 • Ni priložnost za počitek, dopust ali druženje.
 • Ni beg pred problemi in izzivi vsakdanjega življenja.

Kaj Vipassana je?

 • Je tehnika, ki bo izkoreninila trpljenje.
 • Je umetnost življenja, ki jo lahko uporabimo v korist družbe.
 • Je metoda mentalnega čiščenja, ki omogoča posamezniku soočati se z napetostmi in problemi življenja na miren in uravnotežen način.

Končna cilja Vipassana meditacijske tehnike sta najvišja duhovna cilja: popolna osvoboditev in popolno razsvetljenje. Njen namen ni nikoli le zdravljenje fizičnih bolezni. Kljub temu je stranski proizvod mentalnega čiščenja tudi izkoreninjenje mnogih psiho-somatskih bolezni. Vipassana v bistvu odstrani tri vzroke za vso nesrečo: hrepenenje, odpor oziroma sovraštvo in nevednost oziroma ignoranco. Z redno vadbo meditacije se sprostijo napetosti, ki so se nabrale skozi dan, in odpirajo se 'vozli', ki so nastali zaradi navade slepega reagiranja na neuravnotežen način na prijetne in neprijetne situacije.

Čeprav je tehniko Vipassana meditacije razvil Buda, le ta ni rezervirana samo za budiste. Ne gre za nikakršno spreobračanje. Vsi ljudje imamo iste probleme, zato ima tehnika, ki lahko te probleme odpravi, enak učinek na vse. Vipassana meditacija je pomagala ljudem različnih veroizpovedi, ne da bi pri tem prišla v navzkrižje z njihovo vero.

Meditacija in samodisciplina

Postopek samo-prečiščevanja s pomočjo vpogleda v lastno notranjost gotovo ni nikoli preprost - zahteva trdo delo. S svojim lastnim naporom uspejo učenci priti do lastnih spoznanj; nihče drug ne more to narediti zanje. Zato bo meditacija ustrezala le tistim, ki so pripravljeni resno delati in se držati pravil obnašanja, ki so namenjena v dobro in za zaščito meditantov ter so sestavni del vadbe meditacije.

Deset dni je seveda zelo kratek čas za poglobitev v najgloblje dele nezavednega dela uma in osvojitev tehnike za izkoreninjenje kompleksov, ki se nahajajo tam. Rednost vadbe v izoliranosti (osamljenosti) je skrivnost uspeha te tehnike. Zaradi tega dejstva so bila tudi razvita pravila; ne pa zaradi učiteljev ali vodstva tečaja, niti niso le-ta negativni predpisi tradicije, ortodoksnosti ali slepe vere v neko organizirano religijo. Pravila temeljijo na praktičnih izkušnjah tisočih meditantov preko več let in so tako znanstvena kot tudi racionalna. Sledenje tem pravilo ustvari zelo ugodno atmosfero za meditacijo, njihovo kršenje pa zelo neugodno.

Učenec mora ostati celotno obdobje trajanja tečaja. Tudi ostala pravila je potrebno natančno prebrati in upoštevati. Samo tisti, ki čutite, da lahko iskreno in temeljito sledite pravilom in disciplini se prijavite za sprejem na tečaj. Tisti, ki niste pripravljeni odločeno vložiti napor boste vrgli čas stran in, kar je še posebej pomembno, motili druge, ki želijo resno delati. Perspektiven učenec naj tudi razume, da bi bilo nekoristno in nepriporočljivo zapustiti tečaj pred njegovim koncem zaradi prestroge discipline. Prav tako bi bila škoda, če se učenec, kljub večkratnim opozorilom ne drži pravil in je zato zaprošen, naj zapusti tečaj.

Ljudje z resnimi duševnimi motnjami

Ljudje z resnimi duševnimi motnjami pridejo občasno na tečaje Vipassane z nerealističnimi pričakovanji, da bo tehnika pozdravila ali omilila njihove duševne probleme. Nestabilni medčloveški odnosi in vrsta različnih zdravljenj v preteklosti, so lahko dodatni dejavniki, ki otežijo, da bi ti ljudje imeli kake koristi ali celo končati desetdnevni tečaj. Kot neprofitna organizacija, ki temelji na prostovoljni pomoči nimamo kapacitet, da bi profesionalno poskrbeli za ljudi s takimi problemi. Čeprav je Vipassana meditacija koristna za večino ljudi, pa ne more biti nadomestilo za medicinsko ali psihiatrično zdravljenje in je zato ne priporočamo ljudem z resnimi psihiatričnimi problemi.

PRAVILA OBNAŠANJA

Temelj vadbe je sila - vrline, vrednote. Sila (' šila' ) predstavlja temelj, na katerem je moč razvijati samadhi - zbranost; za očiščenje uma pa je potrebna tudi panna ( 'panja' ) - modrost.

Predpisi (navodila, nauki)

Vsi udeleženci Vipassana meditacije morajo v času trajanja tečaja skrbno slediti naslednjim petim predpisom:

 • vzdržati se ubijanja kateregakoli živega bitija
 • vzdržati se kraje
 • vzdržati se vseh seksualnih aktivnosti
 • vzdržati se laganja
 • vzdržati se uživanja alkohola in drog

Stari študentje (tisti, ki so se že udeležili vsaj enega tečaja pod vodstvom S.N. Goenke ali njegovih pomožnih učiteljev) se morajo, poleg zgoraj naštetih, držati še naslednjih treh predpisov:

 • vzdržati se uživanja hrane po poldnevu
 • vzdržati se čutnih užitkov in dekoracije telesa
 • vzdržati se spanja na udobnih posteljah

Stari študentje se bodo držali šestega predpisa tako, da bodo uživali le zeliščni čaj ali sok med odmorom ob 17h, medtem ko si lahko novi študentje privoščijo čaj z mlekom in sadje. V primeru zdravstvenih razlogov, lahko učitelj starega študenta oprosti upoštevanja tega predpisa. Sedmi in osmi predpis pa morajo upoštevati vsi.

Sprejem učitelja in tehnike

Študentje morajo izjaviti, da so pripravljeni v času trajanja tečaja popolnoma slediti vodstvu in navodilom učitelja; to pomeni, držati se urnika in meditirati natanko po navodilih učitelja, brez ignoriranja kakega dela navodil in brez dodajanja česarkoli k njim. To sprejetje pa ne sme biti slepo pač pa z razumevanjem in razločevanjem. Samo z zaupanjem lahko študent meditira prizadevno, vztrajno in temeljito. Tako zaupanje v učitelja in tehniko je bistveno za uspeh pri meditaciji.

Ostale tehnike, obredi in vrste čaščenja

Zelo pomembno je, da se v času trajanja tečaja, prekine z vsemi vrstami molitev, čaščenj ali religioznih obredov - postenjem, kurjenjem dišečih palčk, uporabo male, ponavljanjem manter, petjem in plesom, itd. Tudi vse ostale meditacijske tehnike in zdravilske ali duhovne prakse naj se začasno prekinejo. Pri tem ne gre za zavračanje drugih tehnik ali praks, pač pa za to, da se da tehniki Vipassana meditacije pošteno priložnost v vsej njeni čistosti.

Študentom močno odsvetujemo, da namenoma mešajo druge tehnike meditacije z Vipassana meditacijo. To bo namreč oviralo njihov napredek ali celo povzročilo njihovo nazadovanje. Kljub rednim opozorilom učitelja se je v preteklosti dogodilo, da so študentje namenoma mešali Vipassana tehniko z rituali ali drugimi praksami in si s tem naredili medvedjo uslugo. Vsi dvomi ali zmede, ki se pojavijo lahko vedno razčistite z učiteljem.

Pogovori z učiteljem

Vse probleme ali vprašanja v zvezi z meditacijo je vedno treba nasloviti le na učitelja. Čas med 12 in 13h je namenjen osebnim pogovorom z učiteljem. Vprašanja lahko postavite tudi javno med 21h in 21.30h v dvorani za meditacijo.

Obdobja za intervjuje in vprašanja so namenjena izključno razjasnitvi dejanskih praktičnih problemov, ki se tičejo tehnike. Ne gre jih jemati kot priložnosti za spuščanje v filozofske diskusije in intelektualno argumentiranje. Edinstvena narava Vipassana meditacije je lahko razumljena le skozi praktično vadbo, čemur naj se študentje v času trajanja tečaja popolnoma posvetijo.

Plemenita tišina

Vsi študentje se morajo držati Plemenite tišine od začetka tečaja do jutra zadnjega polnega dne. Plemenita tišina pomeni tišino telesa, govora in uma. Vsak način sporazumevanja z drugimi študenti, preko gestikulacije, znakovne govorice, pisanja sporočil, idr., je prepovedan.

Pač pa lahko študentje govorijo z učiteljem, ko je to potrebno, in z vodstvom tečaja v zvezi s problemi povezanimi s hrano, bivanjem, zdravjem, itd. Toda tudi ti stiki naj bodo čim bolj maloštevilni. Študenti naj gojijo občutek dela v izolaciji.

Ločitev spolov

Držati se je potrebno popolne ločitve moških in žensk. Pari, poročeni ali ne, naj se med tečajem ne sporazumevajo na kakršenkoli način. Enako velja za prijatelje, družinske člane, itd.

Fizični stiki

Zaradi introspektivne narave vadbe meditacije je pomembno, da med tečajem ne prihaja do kakršnihkoli fizičnih stikov med osebami istega ali različnega spola.

Joga in fizična vadba

Čeprav je fizični vidik joge in drugih (telo)vadb kompatibilen z Vipassana meditacijo, pa je treba med tečajem z njimi prekiniti, ker na lokaciji, kjer se izvaja tečaj ni na voljo potrebnih kapacitet. Prav tako ni dovoljen jogging. Študenje se lahko med odmori sprehajajo v okviru temu namenjenega področja.

Religiozni predmeti, kristali, talismani, itd.

Nobenega od takih predmetov ni dovoljeno prinesti na lokacijo kjer se izvaja tečaj. Če so bili prinašeni nenamerno, jih je potrebo deponirati pri vodstvu tečaja za čas njegovega trajanja.

Alkohol in droge

Drog, alkohola ali drugih škodljivih substanc ni dovoljeno prinesti na tečaj; enako velja za pomirjevala, uspavalne tablete ali druge sedative. Kdor jemlje zdravila na recept, mora o tem obvestiti učitelja.

Tobak

Zaradi zdravja in udobja vseh študentov kajenje, žvečenje ali njuhanje tobaka na tečaju ni dovoljeno.

Hrana

Hrana se žal ne more prilagoditi okusu in željam vsakega posameznika. Učenci so zato prijazno naprošeni, da se zadovoljijo s ponujeno vegeterijansko hrano. Vodstvo tečaja si prizadeva pripraviti uravnotežen in polnovreden obrok, primeren za meditacijo. Tisti, ki ste zaradi zdravstvenih razlogov na posebni dieti, o tem obvestite vodstvo tečaja ob prijavi.

Oblačila

Oblačite se enostavno, skromno in udobno. Izogibajte se oprijetih, prosojnih, pretirano odprtih ali kako drugače pozornost zbujajočih oblačil (kot na primer kratke ali oprijete hlače ali krila, majice brez rokavov). Sončenje in delna golota nista dovoljeni. Na ta način boste kar najmanj motili druge.

Pranje perila in kopanje

Pralnih in sušilnih strojev ni na razpolago, zato s seboj prinesite dovolj oblek. Manjše kose lahko operete ročno. Kopanje in pranje perila lahko opravljate le med odmori in ne med termini namenjenimi meditaciji.

Stiki z zunanjim svetom

Ves čas tečaja morajo učenci ostati znotraj področja namenjenega tečaju. Odidejo lahko samo s posebnim dovoljenjem učitelja. Pred koncem tečaja ni dovoljeno komunicirati z zunanjim svetom. Sem so vključena pisma, telefonski pogovori in obiski. Le če je nujno potrebno, lahko prijatelji ali sorodniki kontaktirajo vodstvo tečaja.

Poslušanje glasbe, branje in zapisovanje

Igranje glasbenih inštrumentov in uporaba radiov nista dovoljena. Na tečaj ne prinesite knjig ali kateregakoli gradiva za branje ali pisanje. Učenci naj se ne motijo s pisanjem zapiskov. Smisel te omejitve je v tem, da se poudari izključno praktični pomen te meditacije.

Snemalne naprave in fotoaparati

Snemalne naprave in fotoaparate oziroma kamere lahko uporabljate le ob posebnem dovoljenju učitelja.

 

POVZETEK

Z namenom pojasnitve pomena discipline in pravil, jih lahko povzamemo takole:

Bodite zelo pozorni na to, da ne motite druge. Ne ozirajte se na motnje, ki jih povzročajo drugi.

Lahko se zgodi, da učenec ne razume praktičnih razlogov enega ali več zgoraj navedenih pravil. Preden dovolimo, da se razvijeta negativnost in dvom, raje takoj razjasnimo situacijo z učiteljem.

Samo s pomočjo discipline in veliko volje lahko učenec v celoti razume prakso in ima od nje tudi koristi. Na tečaju je poudarek na delu. Zlato pravilo pravi, da je potrebno meditirati, kot bi bili sami, z umom usmerjenim navznoter, ne meneč se za vse morebitne neprijetnosti in motnje, ki se pojavijo.

In nenazadnje, pomembno se je zavedati, da je naš napredek v Vipassani odvisen samo od naših lastnih dobrih lastnosti, od našega osebnega razvoja in od petih dejavnikov: resnega dela, zaupanja, iskrenosti, zdravja in modrosti.

Naj vam zgornje informacije pomagajo pridobiti kar največje koristi iz vašega tečaja meditacije. Srečni smo, da vam imamo možnost pomagati in želimo, da bi s pomočjo Vipassana tehnike meditacije izkusili mir in harmonijo.

 

FINANCE

V skladu s tradicijo čiste tehnike Vipassana so tečaji financirani izključno na osnovi donacij. Donirajo lahko samo stari študentje, torej tisti, ki so že končali vsaj en desetdnevni tečaj s S.N. Goenko ali enim od njegovih pomožnih učiteljev. Kdor se prvič udeleži tečaja, lahko donira na zadnji dan tečaja ali pa kadarkoli kasneje.

Na ta način je tečaj podprt zgolj s strani tistih, ki so sami izkusili koristi vadbe. V želji, da bi te koristi izkusili tudi drugi, se posameznik lahko odloči za donacijo v skladu s svojimi zmožnostmi in željami. Take donacije so edini vir financiranja tečajev te tradicije po svetu. Tečaji se ne financirajo s strani bogate fundacije ali sponzorstva kakega posameznika. Prav tako učitelji in organizatorji ne prejmejo nikakršnega plačila za svoje storitve. Tako se Vipassana širi s čistim namenom in brez komercializacije.

Ne glede na višino donacije, je le to treba dati z namenom pomagati drugim: 'Tečaj, ki sem se ga udeležil je bil plačan zaradi velikodušnosti predhodnih študentov; naj sedaj tudi jaz prispevam nekaj za pokrivanje stroškov prihodnjih tečajev, tako da bodo lahko tudi drugi izkusili koristi te tehnike.'

 

URNIK TEČAJA

Naslednji urnik je bil oblikovan v namene stalnosti oziroma nepretrganosti vadbe. Z namenom doseganja najboljših rezultatov študentom svetujemo naj mu sledijo čim bolj natančno.

04:00
04:30 - 06:30
06:30 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:15
20:15 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30

Jutranje bujenje.
Meditacija v dvorani ali v lastni sobi.
Odmor za zajtrk.
SKUPINSKA MEDITACIJA V DVORANI.
Meditacija v dvorani ali v lastni sobi.
Odmor za kosilo.
Počitek in intervju z učiteljem.
Meditacija v dvorani ali v lastni sobi.
SKUPINSKA MEDITACIJA V DVORANI.
Meditacija v dvorani ali v lastni sobi.
Odmor za čaj.
SKUPINSKA MEDITACIJA V DVORANI.
Predavanje učitelja v dvorani.
SKUPINSKA MEDITACIJA V DVORANI.
Čas za vprašanja v dvorani.
Spanje - luči se ugasnejo.

 

na vrh
na izbiro

 

POVEZAVE

 

> Vipassana Meditation Website www.dhamma.org
  Domača stran za vse informacije in aktivnosti glede te čudovite meditacijske tehnike. Termini tečajev po celem svetu, prijavnice, idr.